Sabinovská 82
080 01, Prešov

Tréningy v školskom roku 2018/2019

Naši tréneri sa na Vás tešia aj v tomto školskom
roku.
Od 4. 9. 2018 Vás čakajú v telocvični na Jarkovej ulici v týchto časoch :

Podmienky na zápis dieťaťa:
- vyplnená prihláška, ktorú dostanete osobne na prvom tréningu,
- zaplatenie zápisného na školský rok,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať tréningy gymnastiky.
Bližšie informácie získate osobne v telocvični na Jarkovej 47 v čase tréningov prípravky alebo telefonicky: Tibor Klaček 0905 781 255.
 
Prípravka
1. skupina- 5,6,7 roční chlapci
utorok a štvrtok 16,30 - 18,00

mesačný poplatok : 25,- €/osoba/mesiac

2. skupina- 8,9,10 roční chlapci
utorok a štvrtok 18,00 - 19,30

mesačný poplatok : 25,- €/osoba/mesiac

Gymnastika pre 11- 14 ročných
utorok a štvrtok 17,00 - 18,30

mesačný poplatok : 25,-€/osoba/mesiac

Gymnastika pre 15 ročných a starších
utorok a štvrtok 19,30 - 20,30

mesačný poplatok : 20,-€/osoba/mesiac

Mladší žiaci- pretekári
pondelok 15,30 - 17,00

utorok a štvrtok 15,30 - 17,30

mesačný poplatok : 30,- €/osoba/mesiac

Starší žiaci- pretekári
pondelok 15,30 - 17,00

utorok, štvrtok 15,30 - 17,30

piatok 15,00 - 16,30

mesačný poplatok : 30,- €/osoba/mesiac

Mesačný paušálny poplatok je potrebné uhradiť do 15. dňa daného mesiaca.
IBAN: SK 47 7500 0000 0004 1330 9313
Do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa, mesiac/rok a čas začiatku tréningu.
Príklad: Tibor Klaček 10/2018 16,30
Ďakujeme za pochopenie, výrazne tým uľahčite našu evidenciu.
 
Aktualizácia: 27. 9. 2018