Sabinovská 82
080 01, Prešov
 
    HISTÓRIA

    GYMNASTIKY

 
    1. časť

      Začiatky gymnastiky siahajú až

      do dôb antického Grécka.
      Boli zahrnuté  do   systému
      celkového harmonického
                                                                                         rozvoja človeka v duchu
                                 „Čo je krásne, to je dobré“ a naopak.

Názov „gymnastika“ pochádza z gréckeho slova „gymnos“,

čo v preklade znamená „nahý“, pretože antickí gymnasti cvičili bez šiat.

 

Obdobie stredoveku je známe potláčaním telesna, teda aj záujmu o cvičenie.
 
    
    V 60-tych rokoch 19. storočia
     vzniklo v Čechách Sokolovské
     hnutie. K   nám preniklo        
     hlavne do slovenských škôl,
     predovšetkým na prvé  
     slovenské gymnázia.
     Tie sa vyznačovali
     vynikajúcou úrovňou telesnej  
     výchovy a najmä gymnastiky.
 
Pojem gymnastika sa nepoužíval, známe bolo spojenie „náraďový telocvik“.
  
Koncom 19. storočia vtedajšie „telocvičné spolky“ preorientovali  svoju  činnosť na športovú.
 
 
 V roku 1896 vzniká v Prešove Prešovský telocvičný a šermiarsky spolok.
 
Rozvoj športovej gymnastiky sa znova začal až po zjednotení telesnej výchovy
v 50-tych rokoch 20. storočia.
 
Inak tomu nebolo ani v našom meste.
 
Vďaka bratom DAJČOVCOM a pánovi ZÁVADINKOVI sa prešovský gymnastický život dostával na kvalitatívne vyššiu úroveň.
 
V 60-tych rokoch sa o dobré meno vtedajšieho klubu TJ Lokomotíva Prešov postarali gymnasti Kašprišin, Dorťa,
Brtka a Gargalovič.
Všetci sa v juniorskej kategórií dostali do širšieho kádra reprezentantov ČSSR. Prvým profesionálnym trénerom v našom meste bol p. GARGALOVIČ,
ktorý má zásluhu na oživení našej telocvične.
Tá svoju históriu začala písať ešte v 2O-tych rokoch minulého storočia.